เที่ยวชมด้านในตัวปราสาทมัตสึโมโต้

ประวัติศาสตร์ / จุดที่น่าเที่ยวชม
Sat, Mar 20, 2021
24
เที่ยวชมด้านในตัวปราสาทมัตสึโมโต้

ปราสาทมัตสึโมโต้สร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่ 16 เป็น 1ในปราสาท 5 แห่ง (ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทฮิโกเนะ ปราสาทอินุยามะ ปราสาทมัตสึโมโต้ และปราสาทมัตสึเอะ) ในประเทศญี่ปุ่นที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ตลอดเวลาหลายร้อยปีจวบจนถึงปัจจุบัน ปราสาทมัตสึโมโต้ต้องเผชิญกับวิกฤติต่างๆ ทั้งไฟไหม้ แผ่นดินไหวใหญ่ รวมทั้งวิกฤตทางการเมืองที่ทำให้ปราสาทเกือบถูกทำลายลง 

ตั้งแต่ยุคเท็นโชจนถึงช่วงปฏิรูปเมจิยุคต้นปราสาทแห่งนี้ถูกครอบครองโดยเจ้าของทั้งหมด 23 คนจาก 6 ตระกูล ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า ก่อนที่ปราสาทมัตสึโมโต้จะถูกสร้างขึ้น บริเวณที่ราบมัตสึโมโต้มีปราสาทเล็กๆ มากมายหลายแห่ง และบริเวณที่เป็นที่ตั้งของปราสาทมัตสึโมโต้ในปัจจุบันได้เคยเป็นที่ตั้งของปราสาทฟุกาชิมาก่อน แต่เนื่องจากเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทฟุกาชิยังมีหลายเรื่องราวที่ไม่มีความชัดเจน จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมปราสาทฟุกาชิถึงได้กลายมาเป็นปราสาทมัตสึโมโต้ในปัจจุบัน

ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า หลังจากสิ้นสุดการปกครองในยุคโชกุนและเข้าสู่ยุคปฏิวัติเมจิ ตระกูลโทดะซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นเจ้าของปราสาทรุ่นสุดท้ายซึ่งครอบครองปราสาทถึง 145 ปีและเป็นผู้ว่าราชการแคว้นได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่โตเกียว ปราสาทมัตสึโมโต้ซึ่งเคยถูกปกครองโดยแคว้นก็ได้ถูกส่งมอบให้กับกระทรวงสงครามของยุคเมจิ ทหารของรัฐบาลจึงเข้าไปจัดเก็บอาวุธต่างๆ ที่อยู่ในตัวปราสาท ในยุคปฏิวัติเมจินี้ปราสาทหลายแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นได้ถูกทำลายตามนโยบายของรัฐบาล ปราสาทมัตสึโมโต้ได้ถูกนำออกประมูลและเกือบถูกทำลายเช่นกัน กล่าวกันว่าปราสาทมัตสึโมโต้ได้เข้าสู่ยุควิกฤติถึง 2 ครั้ง

ในครั้งแรกช่วงต้นยุคปฏิวัติเมจิซึ่งมีนโยบายให้ทำลายปราสาททั่วประเทศญี่ปุ่น แต่อิชิกาว่า เรียวโซ ซึ่งเป็นชาวเมืองมัตสึโมโต้และมีตำแหน่งคล้ายกับหัวหน้าหมู่บ้านในสมัยนั้น ได้ยื่นเรื่องไปที่จังหวัดให้พิจารณาจัดนิทรรศการขึ้นที่ปราสาทมัตสึโมโต้เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาชมเนื่องจากตัวปราสาทเป็นอาคารที่งดงาม จากหอคอยที่ตัวปราสาทสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ในระยะไกล ด้วยเหตุนี้ทำให้ตั้งแต่ปีเมจิที่ 6 ถึงปีเมจิที่ 9 ปราสาทมัตสึโมโต้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการและเปิดให้ผู้คนได้เข้าชม กล่าวกันว่ามีผู้คนเดินทางมาชมถึง 4-50,000 คนต่อวัน

วิกฤติช่วงที่ 2 หลังจากที่สิ้นสุดการจัดนิทรรศการ ปราสาทมัตสึโมโต้ได้ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้รับการดูแล ภายนอกปราสาทเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก เสาฐานปราสาทเริ่มผุพังทำให้ตัวปราสาทเอียง โคบายาชิซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมในสมัยนั้น ได้ยื่นเรื่องร้องขอให้มีการซ่อมแซมปราสาทมัตสึโมโต้และได้จัดตั้งสมาคมอนุรักษ์หอคอยปราสาทมัตสึโมโต้ร่วมกับโยรินากะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมัตสึโมโต้ในสมัยนั้น ได้มีการรวบรวมเงินบริจาคจากผู้คนเพื่อซ่อมแซมปราสาทมัตสึโมโต้ขึ้น 

หลังจากสิ้นสุดยุคเมจิ ชาวเมืองได้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องและดูแลปราสาทมัตสึโมโต้มาจนถึงปัจจุบัน โดยชาวเมืองได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดรอบปราสาทมัตสึโมโต้ รวมทั้งช่วยกันขัดพื้นหอคอยปราสาท เป็นต้น

ปราสาทมัตสึโมโต้สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลัง เมื่อมองจากภายนอกจะเห็นว่าปราสาทมี 5 ชั้น แต่เมื่อเข้าไปข้างในตัวปราสาทแล้ว ปราสาทมัตสึโมโต้จะมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งชั้น 3 นั้นเป็นชั้นที่ถูกล้อมรอบด้วยหลังคาของชั้น 2 ทำให้ไม่มีหน้าต่าง และมองไม่เห็นจากภายนอก ทุกชั้นยกเว้นชั้น 3 จะมีหน้าต่างช่องเล็กๆ สามารถชมเมืองมัตสึโมโต้จากมุมสูงได้ เราไปชมด้านในของปราสาทมัตสึโมโต้กันเลยค่ะ

ปราสาทมัตสึโมโต้จากภายนอก

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3 ไม่ได้ถ่ายรูปมาต้องขออภัยด้วยค่ะ ชั้น 3 เป็นชั้นที่ไม่หน้าต่าง ถูกล้อมด้วยหลังคาของชั้น 2 ทำให้มองไม่เห็นจากภายนอก กล่าวกันว่าชั้นนี้เป็นชั้นลับ สำหรับเป็นที่หลบภัยและที่เก็บเสบียงยามเกิดสงคราม

ชั้น 4

ทางขึ้นจากชั้น 4 ไปชั้น 5 ชันมาก เจ้าหน้าที่บอกว่าความชันอยู่ที่ 61 องศา ตรงบันไดของแต่ละชั้นจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัย เนื่องจากบันไดที่ปราสาทมัตสึโมโต้แคบและลื่น ช่วงที่มีคนหนาแน่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะคอยดูแลว่าสามารถขึ้นบันไดได้หรือยังหรือต้องรอคิวให้คนจากชั้นบนลงมาก่อน

*ในตัวปราสาทมัตสึโมโต้สามารถถ่ายรูปได้ทุกจุด ยกเว้นตรงบันไดของแต่ละชั้น เจ้าหน้าที่เค้าจะห้ามไม่ให้ถ่ายรูปค่ะ

ชั้น 5

ชั้น 6

 

หอชมจันทร์ (สึกิมิยากุระ)

 

วิวรอบๆ ปราสาท