วางแผนการเดินทาง

จุลสาร-แผนที่

ดูหน้าแผนที่

PDF แผ่นพับแผนที่เมืองมัตสึโมโต้ที่สะดวกต่อการใช้งาน

แผ่นพับ

Matsumoto Town Walking Map (ภาษาอังกฤษ)

Convention Guidebook(ภาษาอังกฤษ หน้าที่ 38)

Nakamachi Street (ภาษาอังกฤษ)

Kamikochi (ภาษาอังกฤษ)

Concierge map created by local volunteers(ภาษาอังกฤษ)