เทศกาลไฟ 三九郎 “ซันคุโร่”

วัฒนธรรม / เรื่องราวที่น่าสนใจในแต่ละฤดูกาล
เสาร์, ม.ค. 16, 2021
16
เทศกาลไฟ 三九郎

ช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปี เมืองมัตสึโมโต้และเมืองที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะมีธรรมเนียมการจัดงานเทศกาลไฟที่เรียกว่า “ซันคุโร่” ขึ้น ผู้คนในหมู่บ้านจะนำเครื่องราง กิ่งสน ดารุมะ รวมทั้งกระถางกิ่งสนและไม้ไผ่ซึ่งเป็นของที่ใช้ประดับตกแต่งบ้านเพื่อต้อนรับเทพเจ้าแห่งวันปีใหม่มาเผาในซุ้มที่ทำจากกองฟาง เมื่อเครื่องรางถูกเผาหมดจนกลายเป็นถ่าน ชาวบ้านรวมทั้งเด็กๆ จะเอาแป้งข้าวเหนียวปั้นที่เรียกว่า “มายูดามะ ดังโกะ” มาเสียบกับกิ่งไม้แล้วนำไปปิ้งกับไฟเพื่อรับประทาน

แต่ในปีนี้ เนื่องจากไวรัสโคโรนาระบาด จึงอนุญาติให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนำเครื่องรางมาเผาและสังเกตุการณ์ห่างๆได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำ “มายูดามะ ดังโกะ” มาปิ้งกับไฟเหมือนกับปีที่ผ่านมา

สถานที่สำหรับนำเครื่องรางไปทิ้ง จะถูกกำหนดไว้ เช่น ศูนย์ชุมชน (โคมินคัง) หรือสนามโรงเรียนที่ใช้เป็นที่ตั้งซุ้มสำหรับเผา บางหมู่บ้านก็ก่อซุ้มเผาในทุ่งนา เมื่อชาวบ้านนำเครื่องรางมาทิ้ง บรรดาผู้ปกครองจากสมาชิกชมรมผู้ปกครองหรือ PTA จะมาช่วยกันแยกขยะเผาได้ กับเผาไม่ได้ และขยะสำหรับเอาไปฝัง ขยะที่เผาได้ เช่น พวกกิ่งสน หญ้าคา กระดาษ ดารุมะ ฯลฯ เค้าก็จะเอาไปเผารวมกับซุ้มฟาง ส่วนพวกโลหะ เช่น ลวด แม็กเย็บกระดาษก็จะถูกนำไปทิ้งที่อื่น 

ช่วยกันก่อซุ้มฟาง

จากนั้นจะมีพิธีจุดไฟ ในงานจะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคอยสังเกตุการณ์และคอยเตรียมพร้อมเพื่อดับไฟอยู่ด้วย เมื่อฟางและกิ่งไม้ถูกเผาหมดจนเป็นเถ้าถ่าน เจ้าหน้าที่ดังเพลิงก็จะเอาน้ำมาฉีด จากนั้นชาวบ้านก็จะช่วยกันเก็บขี้เถ้าบรรจุใส่ถุงแล้วนำใส่รถบรรทุกเอาไปทิ้งที่อื่น ส่วนเศษโลหะก็จะใส่ถุงแยกต่างหาก ไม่ให้มีเศษใดๆ หลงเหลืออยู่ที่สนามของโรงเรียน เพราะถ้ามีเศษโลหะหลงเหลืออยู่เด็กๆ อาจเหยียบแล้วได้รับบาดเจ็บได้ เค้าจึงต้องเก็บให้เรียบร้อย พอเก็บทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นงานเทศกาล