ศาลเจ้าเก่าแก่สีสันสดใสตั้งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองมัตสึโมโต้และมัตสึโมโต้ชิมินเกจุสึคัง(หอศิลป์เมืองมัตสึโมโต้) ศาลเจ้าฟุกาชิสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้านิกายชินโตสององค์ได้แก่ เท็นจิน(เทพผู้คงแก่เรียน)และสุวะเมียวจิน(เทพแห่งสงคราม) ในฤดูร้อนจะมีการจัดงานเทศกาลที่มีชีวิตชีวาอย่างงานเทศกาลเท็นจิน สามารถชมรถลาก(เรียกว่าบุไตหรือมิโคชิ)ที่ถูกประดับด้วยโคมไฟแบบโบราณและไม้แกะสลักจำนวน 18 คันจากชุมชน ห้างร้านต่างๆ         ในเมืองมัตสึโมโต้

Address
ฟุกาชิ 3-7-43
TEL
0263-32-1214
Parking Lot
10
Access
TRAIN
เดินจากสถานีมัตสึโมโต้ 15 นาที
BUS
ขึ้นรถบัส ทาวน์สนีกเกอร์สายชิอะซามะ, สายนากะยามะ, สายนามิยานางิ ดันชิ, หรือสายคิตะ-ชิไน จากนั้นลงที่ป้ายชิมินเกจุสึคัง(หอศิลป์มัตสึโมโต้)
CAR
15 นาทีจากทางแยกลงทางด่วนมัตสึโมโต้ IC
SNS
5 Sep 2018