งานเทศกาลอะเมะอิชิ (งานเทศกาลลูกกวาด)

วัฒนธรรม / เรื่องราวที่น่าสนใจในแต่ละฤดูกาล / งานรื่นเริง
Thu, Jan 17, 2019
38
งานเทศกาลอะเมะอิชิ (งานเทศกาลลูกกวาด)

งานเทศกาลอะเมะอิชิหรืองานเทศกาลขายลูกกวาด มีตำนานมากมายเกี่ยวกับต้นกำเนิดของงานเทศกาลนี้ ตำนานหนึ่งกล่าวว่างานเทศกาลนี้เกิดขึ้นในวันที่ 11 เดือนมกราคม ในสมัยช่วงต้นยุคเอโดะ ที่ศาลเจ้ามิยามูระเท็นจิน (หรือศาลเจ้าฟุคาชิในปัจจุบัน) ได้มีงานเทศกาลบูชาเทพเจ้าประจำเมืองในขณะนั้น เพื่อขอให้ขายเกลือได้ ในสมัยนั้นเรียกว่า “ชิโอะอิชิ” หรือตลาดขายเกลือ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทศกาลอะเมะอิชิ หรืองานเทศกาลลูกกวาดในปัจจุบันนี้

นอกจากนี้ในช่วงปลายยุคเอโดะยังมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่กล่าวกันว่า “อูเอะสุกิ เค็นชิน” ซึ่งเป็นศัตรูของ “ทาเคดะ ชินเก็น” ไดเมียวผู้ยิ่งใหญ่ในยุคเซ็นโกกุ ได้ทำการส่งเกลือมาให้แก่ทาเคดะ ชินเก็น และเกลือดังกล่าวได้มาถึงยังเมืองมัตสึโมโต้ในวันที่ 11 มกราคม ถึงแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการขนส่งเกลือแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีการจัดงานเทศกาลเพื่อรำลึกถึงวันที่เกลือถูกส่งมายังมัตสึโมโต้ในวันที่ 11 มกราคม มาจนถึงทุกวันนี้

บริเวณถนนไดเมียวโช (หน้าปราสาทมัตสึโมโต้) ถนนอิเสะมาจิ ถนนฮงมาจิและถนนนากะมาจิจะถูกปิดให้เป็นถนนคนเดิน มีแผงลอยจำหน่ายสินค้ามากมายทั้งแผงลอยขายลูกกวาด แผงลอยขายอาหาร ของเล่น โชว์ตีกลองไทโกะ ฯลฯ 

ภายในงานจะมีผู้คนออกมาเที่ยวมากมาย ความครื้นเครงของเวทีการแสดงต่างๆ รวมทั้งร้านค้าแผงลอย ที่มีให้เลือกรับประทานมากมายทำให้ฤดูหนาวที่หนาวเย็นในมัตสึโมโต้อบอุ่นขึ้น 

นอกจากลูกกวาดแล้ว ตามท้องถนนจะมีแผงลอยขายตุ๊กตาดารุมะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าเป็นเครื่องลาง ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย

ในเมืองมัตสึโมโต้เทศกาลลูกกวาดจะจัดขึ้นใกล้ๆกับเทศกาลซันคุโร่ ซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวบ้านจะนำตุ๊กตาดารุมะและเครื่องรางของปีก่อน มาเผาในกระโจมที่ทำจากกิ่งต้นสนและฟางข้าว (เครื่องรางนำโชคต่างๆ จะไม่นำไปทิ้งรวมกับขยะแต่จะทำโดยการเผาหรือนำไปวางที่ศาลเจ้าแทน)