ขอพรที่ศาลเจ้าโยะฮาชิร่าในคืนวันขึ้นปีใหม่

Tue, Dec 31, 2019
32
ขอพรที่ศาลเจ้าโยะฮาชิร่าในคืนวันขึ้นปีใหม่

ศาลเจ้าโยะฮาชิร่าตั้งอยู่บริเวณถนนนาวะเตะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกๆ ปี บริเวณศาลเจ้าแห่งนี้จะมีการจัดงานซึ่งคล้ายๆ กับงานวัดบ้านเรา มีร้านค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารมากมาย และในคืนวันที่ 31 ผู้คนจำนวนมากจะเดินทางมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อมาขอพรในวันขึ้นปีใหม่ เนื่องจากผู้คนที่นี่มีความเชื่อว่า เทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ “จะช่วยประทานความสมหวังมาให้ไม่ว่าจะขออะไรก็ตาม” 

ที่มาของชื่อศาลเจ้า “โยะฮาชิร่า” เนื่องจากเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า 4 องค์

ประวัติความเป็นมา : เมื่อสถานที่สอนหลักธรรมของศาสนาชินโตถูกสร้างขึ้นที่เมืองมัตสึโมโต้ในยุคเมจิปีที่ 5 (ปี พ.ศ. 2415) ซึ่งในตอนนั้นเรียกเมืองนี้ว่า “จังหวัดชิกุมะ” จึงได้มีการอัญเชิญเทพเจ้า 4 องค์มาสถิตย์ในยุคเมจิปีที่ 7 (ปี พ.ศ. 2417)  จากนั้นในยุคเมจิปีที่ 12 (ปีพ.ศ. 2422) ได้มีการย้ายศาลเจ้ามาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันตรงถนนนาวาเตะนี้  แต่ในปีเมจิที่ 21 (พ.ศ. 2433) เมืองมัตสึโมโต้ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ศาลเจ้าแห่งนี้จึงได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปีไทโชที่ 13 (ปี พ.ศ. 2467)

 

นอกจากขอพรที่ศาลเจ้าและเดินซื้อของกินตามแผงลอยแล้ว ที่ถนนนาวาเตะแห่งนี้ยังมีห้องน้ำสะอาดๆ ไว้ให้บริการฟรีอีกด้วย